مانیفست چیست؟

پس از رسیدن کالا به مقصد سند فهرست بار صادر می‌شود. به این سند مانیفست یا فهرست کل بار یا محموله می‌گویند. فهرست کل بار شامل اطلاعات کل بار حمل شده در یک وسیله واحد نقلیه است. فهرست کل بار یا محموله شامل مشخصات تجاری کالا است.

این مشخصات شامل شماره سند حمل، فرستنده، گیرنده، تعداد و نوع بسته‌ها و همچنین شرح و مقدار کالا است. هر محموله تجاری که از طریق مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وارد قلمرو گمرکی می‌شود، باید برای آن مانیفست ارائه شود.

این سند دلالت بر آن دارد که کالا از گمرک یک کشور بارگیری و حمل شده و در طول مسیر به آن چیزی اضافه یا کسر نشده، مگر این امر در مانیفست ذکر شده باشد.

در این سند مشخصات بارنامه‌های یک وسیله حمل به طور اختصاص درج شده و لذا هر ردیفی در این فهرست، مربوط به یک بارنامه خاص می‌باشد. مانیفست یا فهرست کل بار نباید دارای خط خوردگی یا اصلاح باشد.

به‌طور کلی مانیفست یا فهرست کل بار، مشخصات کلی کالا (تعداد بسته‌ها، تعداد نگله‌ها و دیگر موارد) را نشان می‌دهد و تأکید اصلی روی بسته‌ها است.

در گمرکات اجرایی با استناد به مانیفست و بارنامه، اطلاعات مندرج در قبض انبار و ترخیصیه استخراج می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *