ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه77_1400
🔶ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده
🔸اعلام مواد قانونی مرتبط با وظایف و اختیارات گمرک
🔸این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رییس جمهور لازم الاجرا است

پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۲۶۸/١٦٤٥٨٩١ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ به پیوست تصویر نامه شماره ٤٠٣٦٤ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴رئیس جمهور محترم مبنی بر ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۱۱/٢٩٥٧٧-۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ منضم به متن کامل مفاد قانون مورد اشاره و تأکید بر اجرای دقیق کلیه مواد قانونی مرتبط با وظایف و اختیارات سازمان (از جمله مواد مشروحه در ذیل) جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق با مفاد قانون مذکور و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ابلاغ می گردد:

ماده ٦ – عدم شمول مالیات و عوارض به عنوان قسمتی از حقوق ورودی.

ماده ٩ -فهرست کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات و عوارض.

ماده ١٠ – موارد معاف از پرداخت مالیات و عوارض که مالیات و عوارض خرید نهاده های آنها مسترد می گردد.

ماده ١١ -استرداد مالیات و عوارض پرداختی با بت خرید کالا در داخل ایران حین خروج از کشور(ظرف ٢ماه).

ماده ١٢ -تکلیف به عضویت عرضه کنندگان کالاو خدمات معاف از مالیات و عوارض به ثبت معاملات در سامانه مؤدیان.

تبصره ٢ ماده ١٧ – مبنی بر تاکید بر تکلیف وصولی گمرک در اخذ مالیات و عوارض کالاهای وارداتی و اعلام گزارش برخط.

تبصره ٣ ماده ١٧ -تأکید بر وظیفه گمرک در وصول مالیات و عوارض قسمتی از کالای اظهارشده در مناطق که کالای وارداتی محسوب می گردد.

تبصره ٤ ماده ١٧ -تاکید برتکلیف واردکنندگان خدمت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه.

ماده ٢٦ -نرخ مالیات و عوارض کالاهای خاص(نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت.

ماده ٤٢ -واریز معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود توسط گمرک به حساب تمرکزوجوه وزارت کشور.

ماده ٤٦ -شمول حکم ماده ١٦٠ قانون امورگمرکی به کلیه عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ای که توسط گمرک به صورت قطعی وصول می گردد.

ماده ٥٧ – این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجرا است .

تبصره – تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می شود و لازم الاجراء است . بدیهی است نظارت بر حسن اجرای امربرعهده بالاترین مقام آن گمرک خواهد بود.

دریافت اصل بخشنامه و ضمائم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *