فهرست کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت واردات کالا- بخش اول

فهرست کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت واردات کالا - شهریور 1401

فهرست کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت واردات کالا – شهریور 1401

1- در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد در سال‌های گذشته و به استناد مفاد تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و توجه به مسائل سالمت ایمنی ،بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.

2- ورود کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به کشور موکول به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق COC (Conformity of Certificate) از سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد.

3- فهرست کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت واردات حاوی پیشگفتار، فصل اول : فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات فنی و فصل دوم : فهرست کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد که برگرفته از کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401 اصلاحات اعلام شده توسط هیئت محترم وزیران و سایر قوانین و مقررات جاری می باشد .

4- ملاک زمان اجرای فهرست برای واردکنندگان ، زمان ثبت سفارش خواهد بود.

5- واردکنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمایند وفق بند 7 و 8 ذیل مواد40 ،44 و 45و46و47 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با آنها برخورد می گردد.

6- در صورتی که کالایی در تعرفه‌ای، مشمول استاندارد اجباری باشد، به هر دلیلی کالا بر اساس تعرفه دیگری اظهار شود باز مشمول استاندارد اجباری خواهد بود. الزم به ذکر است چنانچه کالایی که باتعرفه غیر مشمول اظهار شده باشد و پس از تعیین ماهیت، مشمول مقررات استاندارد اجباری تشخیص داده شود می‌بایست اقدام الزم به منظور بررسی انطباق کالا با استانداردها و قوانین و مقررات صورت پذیرد و گزارش آن به گمرک ارسال گردد.

7- کالاهایی که از طریق سامانه EPL در سامانه سازمان ملی استاندارد به صورت ورود موقت، پیله وری ، مسافری و … فراخوان می شوند می‌بایست فرایند ارزیابی انطباق بر اساس روشهای موجود توسط ادارات استاندارد استان ها صورت پذیرد و درصورت صدور گواهینامه انطباق کاال کارمزد خدماتی مربوطه را دریافت نمایند.

8-  از فصل 29 فقط گازهای خنک كننده (گازهای مبرد) مورد مصرف در محصولات تهویه مطبوع و یخچال‌ها و انواع مواد اطفاء حریق) از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو کربن ها و …) مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی مشمول استاندارد اجباری می‌باشند.

9-  قطعات یدکی ماشین های راه سازی و معدنی (به استثناء موتورهای دیزلی آنها) مشمول استاندارد اجباری نمی‌باشند.

10- بر اساس تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب سال 1389 منظور از خودرو، انواع سواری، وانت، اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کشنده (تریلر و لوکوموتیو) و موتورسیکلت می باشد.

11- به منظور جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور و افزایش رتبه کشور در تجارت فرامرزی برای کالاهایی که در داخل کشور” غیر قابل آزمون” و یا” مدت زمان آزمون آنها طولانی” می‌باشند (به جز کالاهایی كه دارای گواهینامه ثبت کالا، ثبت برند ، مواد اولیه و کالاهای حد واسط تولید و کالاهای مورد استفاده در طرح‌های عمرانی و زیر بنایی كشور ( باید گواهینامه بازرسی در مبداء COI( Inspection of Certificate ) که توســط شرکت‌های بازرسی تایید صالحیت شده از طرف سازمان ملی استاندراد ایران صادر می گردد، ارائه نمایند. در مقابل کالاهای مذکور در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات در ستون‌های غیر قابل آزمون و مدت آزمون طولانی عبارت الزام ارائه COI درج گردیده است.

12- اقلام نامبرده در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری مرتبط با “نصب بر چسب انرژی”، علاوه بر رعایت استاندارد مورد قبول مربوطه، ملزم به رعایت معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی بوده و بایستی دارای برچسب انرژی باشند.

13 – الف) برچسب انرژی جزء نشانه گذاری کالا محسوب می شود و باید بر روی کالا نصب شود (برچسب انرژی باید بر اساس استاندارد ملی مربوطه و بدون حک لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران در آن باشد).

13 – ب (واردات لوازم و تجهیزات برقی مشخص شده در فهرست مذکور با رتبه انرژی پایین تر از موارد اعلام شده در جدول مربوطه ممنوع می باشد.

14- رعایت معیار مصرف آب و نصب برچسب مصرف آب برای ماشین های لباسشویی برقی خانگی وارداتی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 18614 الزامی می باشد.
14 – الف) برچسب مصرف آب جزء نشانه‌گذاری کالا محسوب می‌شود و باید بر روی کالا نصب شود (برچسب مصرف آب باید بر اساس استاندارد ملی 18614 و بدون حک لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران در آن باشد).

14 – ب) نصب برچسب مصرف آب برای کالاهای سردوش، شیرآلات بهداشتی ، مخازن آبشویه سرویس بهداشتی) فلش تانک (وارداتی مطابق با استانداردهای مذکور در بخش مقررات فنی الزامی می باشد.

15- رعایت معیار مصرف آب و نصب برچسب مصرف آب برای ماشین‌های ظرفشویی برقی خانگی وارداتی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 22752 الزامی می باشد.

16- چنانچه فاصله زمانی ثبت درخواست گواهی انطباق در سامانه coc به هر دلیل بعد از تاریخ اظهار کالا در گمرک انجام شود (چنانچه درخواست بررسی پرونده توسط متقاضی، با فاصله زمانی زیاد پس از اظهار کالا صورت پذیرد) و زمان سپری شده خارج از اختیار قانونی واردکننده باشد تمدید گواهینامه ذکر شده با در نظر گرفتن تاریخ مصرف (برای کالاهای دارای تاریخ مصرف) تا قبل از 4 ماه در اداره کل استاندارد استان و بیش از 4 ماه در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی مورد بررسی و تصمیم گیری قرارمی‌گیرد.

17- در خصوص تایرهای وارداتی ، صرفاً محموله‌هایی در ادارات کل استاندارد استان‌ها جهت ارزیابی انطباق مورد پذیرش قرار می‌گیرند که پیش از آن نسبت به اخذ تاییدیه از این سازمان اقدام نموده باشند. همچنین به منظور کنترل تایرهای وارداتی (براساس نامه شماره 284496 مورخ 1399/12/04 معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد) :

17-الف) در زمان ورود کالا به کشور، می بایست کمتر از یکسال از تاریخ تولید کالا گذشته باشد.
17-ب) کالا حداکثر دو سال پس از تاریخ تولید می تواند گواهینامه COC دریافت نماید.
17-ج) کالا براساس استاندارد مورد آزمون قرار گرفته و در صورت مطابقت گواهینامه COC اخذ نماید.

18- بر اساس بخشنامه شماره 83372/60 مورخ 8 /4/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه واردکنندگان باتری‌های گروه خودرو ذیل تعرفه 8507 می‌بایست قبل از ثبت سفارش و واردات برای باتری‌های وارداتی خود گواهینامه تایید نوع دریافت نمایند همچنین هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه باتری خودرو وارداتی در سامانه صادرات و واردات، ، نباید بیشتر از چهار ماه از زمان تولید آنها گذشته باشد (طبق بخشنامه شماره 83372/60 مورخ 8/4/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت).

19- فراورده‌های غذایی که الف) به صورت فله ب)دارای بسته بندی نفوذ پذیر یا فاسد شدنی وارد کشور می‌شوند، ملزم به ارائه گواهی بازرسی در مبداء COI که توســط شرکت‌های بازرسی تایید صالحیت شده از طرف سازمان ملی استاندراد ایران صادر می‌گردد ، میباشند.

20-  انواع كنسروهای مواد غذایی و كمپوت‌ها مشمول استاندارد اجباری برای واردات می‌باشند.

21- واردات ذرت دامی فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره 1445 مجاز می‌باشد.

22- واردکنندگان موظف می‌باشند فرایند ارزیابی واردات فرآورده های گوشتی عمل آوری شده پخته، سوسیس، كالباس و انواع كنسروهای دارای سوسیس را مطابق با استاندارد ملی مرتبط رعایت نمایند.

23- واردات چای سیاه فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره 623 مجاز می باشد.

24- واردات روغن زیتون فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره 1446 مجاز می باشد.

25- واردات روغن حاصل از تفاله زیتون (پومیس) بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 1446 ممنوع می‌باشد.

26- آزمون فلزات سنگین گندم فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 12968 مجاز می‌باشد.

27- گندم معمولی با تعرفه 10019920 مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات همان گندم برای خوراک انسان با ویژگی درجه 1 و 2 و 3 طبق استاندارد ملی ایران به شماره 104 می‌باشد.

28- آزمون مایکوتوكسین‌ها فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 5925 مجاز می‌باشد و آزمون باید بر اساس روش HPLC انجام گردد.

29- واردات كره پاستوریزه فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره 162 مجاز می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *