تأکید بر تعیین ماهیت مواد شیمیایی صادراتی

تأکید بر تعیین ماهیت مواد شیمیایی صادراتی

🔶تأکید بر تعیین ماهیت مواد شیمیایی صادراتی به لحاظ مشابهت ظاهری با اقلام موضوع ضمیمه ۱ کتاب مقررات صادرات و واردات.

 

باعنایت به مشابهت ظاهری برخی اقلام صادراتی مواد شیمیایی ازجمله ماده مونو اتیلن گلایکول تحت تعرفه ٢٩٠٥٣١٠٠ با ماده شیمیایی تری اتانول آمین تحت تعرفه ٢٩٢٢١٥٠٠ که براساس ضوابط جاری صادرات آن وفق مقررات مندرج درضمیمه ١ کتاب قانون مقررات صادرات وواردات بارعایت سایر مقررات موکول به اخذ مجوز از دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون سلاحهای شیمیایی است. لذا نظر به حساسیت موضوع دستور فرمایید به هنگام پذیرش محموله های صادراتی دارای مشابهت ظاهری با اقلام مشمول ضوابط یادشده «ازجمله تعیین ماهیت دقیق کالا پس از اخذ نظریه ازمایشگاه استاندارد» ضمن اعمال نظارت و کنترلهای دقیق اقدام لازم را معمول نمایند.

 

دریافت اصل بخشنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *