فرز CNC دکل ماهو آلمان DMC 64 V Linear

فرز CNC دکل ماهو آلمان  DMC 64 V Linear

فرز CNC دکل ماهو آلمان  DMC 64 V Linear

سال ساخت:‌۲۰۰۲

ابعاد دستگاه3546 * 2497 * 3600

وزن دستگاه:‌۶۵۰۰ کیلوگرم

کنترلر: Heidenhain ITNC 530

کورس محور X: 630

کورس محور Y: 500

کورس محور Y: 500

سرعت اسپیندل:‌  50-12000 دور در دقیقه

سایز میز:‌ 850 * 600 mm

شناسه دستگاه: ۱۰۰۵۷۲

ساماندهی صادرات مس کاتد

ساماندهی صادرات مس کاتد

🔶ساماندهی صادرات مس کاتد
صادرات محصول مس کاتد تا پایان ۱400/09/03 بدون نیاز به تایید سیستمی دفتر صنایع معدنی توسط صنایع ملی مس ایران مجاز است.

 

 

اصل بخشنامه

عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده

عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده

عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده

🔶عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده جهت الوار ، چوب اره شده و تراش خورده و تخته.

 

عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 

 

 

 

تفویض اختیار پذیرش ورود موقت کانتینر های خالی

تفویض اختیار پذیرش ورود موقت کانتینر های خالی

تفویض اختیار پذیرش ورود موقت کانتینر های خالی

بخشنامه126_1400
🔶تفویض اختیار پذیرش ورود موقت کانتینر های خالی متعلق به شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

به مدت شش ماه و تمدید طی دوره های شش ماهه حداکثر به مدت دو سال.

 

اصل بخشنامه

 

 

 

 

 

 

درخواست پیشنهادات اصلاحی در خصوص فرآیندهای مرتبط با ترانزیت و کارنه تیر

درخواست پیشنهادات اصلاحی در خصوص فرآیندهای مرتبط با ترانزیت و کارنه تیر

درخواست پیشنهادات اصلاحی در خصوص فرآیندهای مرتبط با ترانزیت و کارنه تیر

 

 

اصل بخشنامه 

از معاون اقتصادی رئیس جمهور به …

از معاون اقتصادی رئیس جمهور به گمرک جمهوری اسلامی ایران

معاون اقتصادی رئیس جمهور:
🔸 [به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره کاریها در فرآیند تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاههای ذیربط در فرآیند تجارت
(از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص)
را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت ازبازرگانان و دستگاههای مربوط دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم نماید.]

 

 

از معاون اقتصادی رئیس جمهور به گمرک جمهوری اسلامی ایران