قوانین مربوط به ورود موقت خودرو

قوانین مربوط به ورود موقت خودرو

صدور پروانه ورودموقت برای اتومبیل های مسافرین وارده به کشور صرفاً برای آن دسته از مسافرین انجام خواهد شد که اولاً مقیم خارج از کشور بوده و ثانیاً شرط شش ماه اقامت متوالی را در کشور مربوطه داشته باشند.

مسافران خارجی و جهانگردان یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای شرایط فوق هستند و با خودروی شخصی خود وارد کشور می شوند هرگاه برای آن خودرو جواز عبور از کانون های جهانگردی کشورهای ملحق به (کارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و به گمرک ورودی ارائه دهند می توانند متناسب با مهلت ویزا و حداکثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه الضمان به گمرک، از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور چندین بار با وسیله خود از راه های مجاز وارد و خارج شوند.

 

ورود موقت خودروهای سواری شخصی به همراه مسافر به صورت های زیر امکان پذیر است:

خارجیان و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با دریافت دفترچه تردد (کارنه دوپاساژ یا تریپ تیک) و تطبیق نام دارنده کارنه مندرج روی جلد دفترچه کارنه با وارد کننده خودرو و همچنین تطبیق مشخصات خودرو با مندرجات کارنه از کانون های اتومبیل رانی کشور مبدأ که برای ایران معتبر بوده – با ملحوظ بودن مندرجات پشت جلد دفترچه مبتنی بر اعتبار آن برای ایران و همچنین عدم قید ایران در مهر بیضی شکل ضرب شده بر روی کارنه – و تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد (تاریخ انقضای اعتبار روی جلد کارنه قید شده است) نسبت به ورود موقت به کشور اقدام کنند.

مدت مجاز اقامت خودروهایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد می شوند، سه ماه خواهد بود و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شود. تمدید مهلت های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.

خودروهای شخصی که به صورت موقت و برای تردد بیش از ده روز وارد کشور می شوند جهت اخذ پلاک موقت شهربانی پس از اخذ گواهی مربوطه از گمرک مرز ورود باید به اولین واحد شماره‌گذاری راهنمایی رانندگی که در گواهی صادره از گمرک مرز ورود مشخص شده، مراجعه نمایند.

کسانی که به دلایلی موفق به اخذ دفترچه کارنه دوپاساژ یا تریپ‌تیک نشده‌اند، می‌توانند در مرز ورودی با سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی یا تضمین بیمه‌نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعایت شرایط مقرر (در صورت ایرانی بودن اولاً مقیم خارج باشند و ثانیاً حداقل شش ماه اقامت متوالی در خارج از کشور و در مورد خارجیان داشتن ویزای معتبر توریستی) اقدام نمایند. این روش به دلیل طولانی بودن مراحل اداری توصیه نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *