عمليات ارزی شعب و واحدهای بانك‌های مناطق آزاد تجاری ….

عمليات ارزی شعب و واحدهای بانك‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ويژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانك‌های ايرانی خارج از كشور.

«مجموعه مقررات ارزی»

بخش ششم:

عمليات ارزی شعب و واحدهای بانك‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ويژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانك‌های ايرانی خارج از كشور.

شعب و واحدهای بانك‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی.جمهوری اسلامی ایران و شعب و واحدهای بانك‌های ایرانی خارج از كشور می‌توانند.نسبت به انجام عملیات ارزی و واردات کالا و خدمت با استفاده.از انواع ابزارهای پرداخت بانکی از محل ارزهای تعیین شده وفق مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزی با رعایت سایر ضوابط و مقررات به‌ویژه موازین تعیین شده.در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط مربوط به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) خرید و فروش ارز:

 انجام معاملات ارزی با كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم.از ایرانی و خارجی توسط شعب مستقر در مناطق مزبور و واحدهای بانك‌های ایرانی خارج از كشور با رعایت موارد ذیل بلامانع می‌باشد:

1) خرید و فروش ارزهای انتقالی از طریق بانك‌های خارج از كشور از جمله حواله‌های ارزی، چك‌های مسافرتی، كارت‌های اعتباری و سایر ابزارهای معتبر بانکی و موجودی حساب‌های ارزی با منشأ خارجی (به استثنای ارزهای حاصل از صادرات) بدون هیچگونه محدودیتی توسط شعب مستقر در مناطق مذكور مجاز میباشد.

تبصره: خرید اسکناس نیز بارعایت “قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط” مجاز می‌باشد.

2) خرید و فروش ارز (به استثنای ارزهای تأمین شده از محل منابع بانک مرکزی و همچنین ارزهای حاصل از صادرات) توسط شعب و واحدهای مستقر در خارج از كشور آن بانك با رعایت مراتب فوق‌الذکر و تسویه ریالی آن در مناطق موصوف و داخل كشور بلامانع می‌باشد.

3) استفاده از خدمات صرافی آن بانک صرفاً جهت انتقال ارز در راستای انجام عملیات ارزی بانك مربوطه در مقابل ارائه اسناد مثبته و با مسؤلیت آن بانک وفق مقررات بلامانع می‌باشد.

ب)واردات کالا و کالا-خدمت از طریق گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی به صورت دیداری و یا انتقال وجه (حواله ارزی):

1) واردات کالا و خدمت توسط واحدهای تولیدی و تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با استفاده از روش‌های پرداخت فوق با رعایات کلیه ضوابط، الزامات و ترتیبات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان‌پذیر می‌باشد.

دانلود متن قانون

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *