درخواست آمار و آخرین وضعیت خودروهای سبک، سنگین و ….

درخواست-آمار-و-آخرین-وضعیت-خودروهای-سبک،-سنگین

به پیوست تصویر نامه شماره ۷٤١/٤٠١/١٤ مورخ 1401/٦/16سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ،مبنی بر الزام به تهیه و تنظیم گزارش و جمع‌بندی آخرین وضعیت خودروهای سبک، سنگین و همچنین موتورسیکلت‌های موجود در انبارهای گمرکات به تفکیک هر انبار و استان با ذکر تاریخ نگهداری و علت عدم ترخیص ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید تعداد و مشخصات کامل خودروهای موجود (سبک، سنگین و موتورسیکلت) در انبارهای آن گمرک را به تفکیک و مطابق جدول ضمیمه حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت آینده صرفا در قالب فایل اکسل ضمیمه به صورت تفکیک شده به این دفتر ارسال نمایند.

و از ارسال آمار مربوطه بصورت ناقص و خارج از جدول ذیل و به صورت کلی و ارجاع مراتب به آمار ارسالی قبلی خودداری گردد. بدیهی است در صورت عدم ارسال آمار مربوطه در مهلت تعیین شده به منزله عدم وجود خودرو در آن گمرک تلقی و مسئولیت آن با گمرک اجرایی ذیربط می باشد.

رونوشت :
معاون محترم امور گمرکی

 

 

 

متن بخشنامه

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *